Veřejná zakázka: Podpora domácího kompostování – obec Chotěbuz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 655
Systémové číslo: P23V00000063
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.07.2023
Nabídku podat do: 29.08.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora domácího kompostování – obec Chotěbuz
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zakázka je dělena na následující části:
Část I. – kompostéry a štěpkovač
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 350 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače.
Část II. – nádobí a myčka
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka opakovaně použitelného nádobí a 1 ks myčky.

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován pro každou část zvlášť v příloze č. 1 – Technické specifikaci závazného návrhu smlouvy pro část I. a závazného návrhu smlouvy pro část II., které jsou přílohou č. 1a a 1b této zadávací dokumentace (dále též jen „Smlouva“ nebo společně „Smlouvy“).
Jeden účastník může podat nabídku do obou, nebo i jen do jedné části veřejné zakázky.
Pokud není výslovně uvedeno, že se zadávací podmínky vztahují pouze k části I. či II., platí, že zadávací podmínky jsou stanoveny pro obě části veřejné zakázky.
Tato veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu s názvem „Podpora domácího kompostování – obec Chotěbuz“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
U části I. veřejné zakázky zadavatel upozorňuje dodavatele, že dle pravidel projektu nesmí náklady na pořízení štěpkovače přesáhnout 100 % ostatních způsobilých přímých realizačních výdajů. V případě, kdy cena štěpkovače bude vyšší než cena kompostérů, nebude možné částku, která tvoří rozdíl mezi cenou štěpkovače a kompostérů, uznat jako způsobilý výdaj projektu a nebude možné na ni čerpat dotaci. S ohledem na omezenou výši finančních prostředků vyhrazených v obecním rozpočtu na tento projekt může vést výše uvedená situace ke zrušení zadávacího řízení po posouzení a hodnocení nabídek.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-chotebuz_1076/

Elektronický nástroj E-ZAK je určen pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli a zejména pro podání nabídky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 228 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Chotěbuz
 • IČO: 67339158
 • Poštovní adresa:
  Chotěbuzská 250
  73561 Chotěbuz

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy