Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka drceného kameniva pro rok 2019
podlimitní Příjem nabídek 09.01.2019 24.01.2019 10:00
Dodávka motorové nafty
nadlimitní Hodnocení 19.12.2018 21.01.2019 10:00
Dodávka asfaltové emulze
podlimitní Vyhodnoceno 21.02.2018 13.03.2018 10:00
Novostavba objektu pro administrativní budovu a šatny ÚSKK, a.s., Horní Slavkov
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2018 12.03.2018 10:00
Dodávka drceného kameniva pro rok 2018
podlimitní Vyhodnoceno 18.12.2017 09.01.2018 10:00
Revitalizace plochy pro vlastní podnikání-Jiří Vincenci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2017 02.08.2017 10:00
Dodávka asfaltové emulze (CPV 44113600-1 přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi)
podlimitní Hodnocení 13.03.2017 29.03.2017 10:00
Nákup silniční frézy
podlimitní Hodnocení 08.02.2017 03.03.2017 10:00
Audit účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2016
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2016 03.01.2017 10:00
Brousící, vrtací a frézovací centrum
nadlimitní Vyhodnoceno 01.02.2016 14.03.2016 14:00
všechny zakázky