Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie - Miroslav Vytásek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 05.08.2021 13:00
Modernizace zařízení pro třídění a úpravu odpadů - IGRO s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2021 29.07.2021 11:00
Podpora domácího kompostování - Sdružení obcí povodí Stonávky
podlimitní Hodnocení 07.07.2021 23.07.2021 11:00
Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2021 12.08.2021 11:00
Rozšíření systému separace odpadů-Obec Kyselka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2021 09.07.2021 11:00
Rozšíření systému separace odpadů-Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
podlimitní Vyhodnoceno 24.06.2021 14.07.2021 10:00
Svozové vozidlo - Technické služby Týnec s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2021 13.07.2021 11:00
FVE REPROGEN a.s. ŽELEČ
podlimitní Vyhodnoceno 15.06.2021 02.07.2021 08:00
Mobilní kompostárna
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2021-2022
nadlimitní Hodnocení 26.05.2021 30.06.2021 10:00
Dodávka komunálního vozidla pro město Zásmuky
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2021 10.06.2021 11:00
Pořízení vozidla pro svoz tříděného odpadu, směsného odpadu a bioodpadu-Technické služby Český Brod
podlimitní Hodnocení 19.05.2021 07.06.2021 11:00
Podpora domácího kompostování-Mikroregion Morkovsko
nadlimitní Hodnocení 06.05.2021 22.06.2021 10:00
Pořízení svozového vozidla-Technické služby Vlašim s.r.o.
podlimitní Hodnocení 06.05.2021 24.05.2021 11:00
Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS
podlimitní Vyhodnoceno 26.02.2021 17.03.2021 11:00
všechny zakázky