Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Kámen Hudčice, s.r.o. (technologické vozidlo)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2022 29.07.2022 13:00
Vozidlo 6x4 s jednoramenným nosičem kontejnerů - Technické služby Benešov, s.r.o.
podlimitní Hodnocení 27.04.2022 16.05.2022 13:00
Křížkový Újezdec a Čenětice – rozšíření vodovodu a kanalizace
podlimitní Hodnocení 16.03.2022 06.04.2022 08:00
Část 1 – Dodávka asfaltové směsi pro okres Karlovy Vary
nadlimitní Hodnocení 15.02.2022 18.03.2022 10:00
Dodávka teplé asfaltové směsi 2022
nadlimitní Zadávání 15.02.2022
Podvozek s lineární lisovací nástavbou včetně vyklápěče -Technické služby Benešov, s.r.o.
podlimitní Hodnocení 21.09.2021 11.10.2021 13:00
Modernizace zařízení pro třídění a úpravu odpadů - IGRO s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2021 03.09.2021 13:00
Pořízení technologie - Miroslav Vytásek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2021 05.08.2021 13:00
Rozšíření systému separace odpadů-Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
podlimitní Vyhodnoceno 24.06.2021 14.07.2021 10:00
Dodávka komunálního vozidla pro město Zásmuky
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2021 10.06.2021 11:00
Podpora domácího kompostování-Mikroregion Morkovsko
nadlimitní Hodnocení 06.05.2021 22.06.2021 10:00
Pořízení svozového vozidla-Technické služby Vlašim s.r.o.
podlimitní Hodnocení 06.05.2021 24.05.2021 11:00
Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS
podlimitní Vyhodnoceno 26.02.2021 17.03.2021 11:00
Část 1 – Dodávka asfaltové směsi pro okres Karlovy Vary
nadlimitní Hodnocení 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Dodávka teplé asfaltové směsi 2021
nadlimitní Zadávání 24.02.2021
všechny zakázky