Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti pořízením technologického vybavení-GYPSTREND s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2021 01.06.2021 11:00
Koupě 1 ks vozidla na svoz komunálního odpadu
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 28.05.2021 10:00
Podpora domácího kompostování-Mikroregion Morkovsko
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 08.06.2021 10:00
Pořízení svozového vozidla-Technické služby Vlašim s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 24.05.2021 11:00
Pořízení technologie-ALBUS CZ, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2021 22.04.2021 12:00
HLINECKO - předcházení vzniku odpadu
nadlimitní Hodnocení 10.03.2021 16.04.2021 08:00
Pořízení nákladního vozidla - nosiče kontejnerů pro Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2021 12.04.2021 11:00
Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS
podlimitní Vyhodnoceno 26.02.2021 17.03.2021 11:00
Část 3 - Dodávka asfaltové směsi pro okres Cheb
nadlimitní Vyhodnoceno 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Část 2 - Dodávka asfaltové směsi pro okres Sokolov
nadlimitní Vyhodnoceno 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Část 1 – Dodávka asfaltové směsi pro okres Karlovy Vary
nadlimitní Hodnocení 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Dodávka teplé asfaltové směsi 2021
nadlimitní Zadávání 24.02.2021
Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice
podlimitní Vyhodnoceno 23.02.2021 15.03.2021 11:00
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic a „pružnou zálivkou“ v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2021 18.02.2021 09:30
Rekonstrukce čisticí linky Želeč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 29.12.2020 10:00
všechny zakázky