Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie-ALBUS CZ, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 22.04.2021 12:00
Pomalší – kompostéry – 3. etapa, kontejnery na textil
podlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 23.04.2021 08:00
Výměna strojního vybavení společnosti Kámen Hudčice, s.r.o. (kotoučová pila)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 07.04.2021 11:00
Dodávka asfaltové emulze pro rok 2021
podlimitní Hodnocení 10.03.2021 26.03.2021 10:00
HLINECKO - předcházení vzniku odpadu
nadlimitní Hodnocení 10.03.2021 16.04.2021 08:00
Pořízení nákladního vozidla - nosiče kontejnerů pro Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
podlimitní Hodnocení 09.03.2021 12.04.2021 11:00
Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS
podlimitní Vyhodnoceno 26.02.2021 17.03.2021 11:00
Část 3 - Dodávka asfaltové směsi pro okres Cheb
nadlimitní Hodnocení 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Část 2 - Dodávka asfaltové směsi pro okres Sokolov
nadlimitní Hodnocení 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Část 1 – Dodávka asfaltové směsi pro okres Karlovy Vary
nadlimitní Hodnocení 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Dodávka teplé asfaltové směsi 2021
nadlimitní Zadávání 24.02.2021
Dodávka 2 ks nákladních automobilů N3, 2 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb
nadlimitní Vyhodnoceno 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice
podlimitní Vyhodnoceno 23.02.2021 15.03.2021 11:00
Podpora domácího kompostování-obec Valy
podlimitní Vyhodnoceno 17.02.2021 09.03.2021 10:00
Podpora domácího kompostování-Mikroregion Nepomucko
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2021 03.03.2021 11:00
všechny zakázky