Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pomalší – kompostéry – 2. etapa, kontejnery na textil
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 31.05.2019 08:00
PŘEVZETÍ A ZAJIŠTĚNÍ VYUŽITÍ ČI LIKVIDACE ODPADU-TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2019 06.06.2019 11:00
Kovošrot Petrovice-snížení energetické náročnosti provozovny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 23.04.2019 11:00
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic v roce 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2019 10.04.2019 09:30
Vybudování sběrného dvora - obec Svratouch - technické vybavení
podlimitní Hodnocení 27.03.2019 12.04.2019 08:30
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZÁPACHU TECHNOLOGIÍ STUDENÉ PLAZMY VE SPOLEČNOSTI BREMBO CZECH S.R.O.
nadlimitní Hodnocení 25.03.2019 02.05.2019 11:00
Dodávka 4 ks nákladních automobilů N3 včetně sypacích nástaveb
nadlimitní Vyhodnoceno 08.03.2019 06.05.2019 10:00
Výměna mechanizace za energeticky úspornější
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2019 25.03.2019 13:00
Dodání značkovacího stroje pro VDZ
podlimitní Vyhodnoceno 06.03.2019 21.03.2019 10:00
Část 1 - Dodávka obalované směsi okres Karlovy Vary
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2019 26.03.2019 10:00
Dodávka teplé obalované směsi 2019
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2019 26.03.2019 10:00
Část 3 - Dodávka obalované směsi okres Cheb
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2019 26.03.2019 10:00
Část 2 - Dodávka obalované směsi okres Sokolov
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2019 26.03.2019 10:00
HLINSKO - třídící linka
nadlimitní Hodnocení 12.02.2019 08.04.2019 08:00
Dodávka motorové nafty
nadlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 18.03.2019 10:00
všechny zakázky