Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie - Miroslav Vytásek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 05.08.2021 13:00
Modernizace zařízení pro třídění a úpravu odpadů - IGRO s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2021 29.07.2021 11:00
Podpora domácího kompostování - Sdružení obcí povodí Stonávky
podlimitní Hodnocení 07.07.2021 23.07.2021 11:00
Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2021 12.08.2021 11:00
Rozšíření systému separace odpadů-Obec Kyselka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2021 09.07.2021 11:00
Rozšíření systému separace odpadů-Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
podlimitní Vyhodnoceno 24.06.2021 14.07.2021 10:00
Svozové vozidlo - Technické služby Týnec s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2021 13.07.2021 11:00
FVE REPROGEN a.s. ŽELEČ
podlimitní Vyhodnoceno 15.06.2021 02.07.2021 08:00
Mobilní kompostárna
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2021-2022
nadlimitní Hodnocení 26.05.2021 30.06.2021 10:00
Dodávka komunálního vozidla pro město Zásmuky
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2021 10.06.2021 11:00
Pořízení vozidla pro svoz tříděného odpadu, směsného odpadu a bioodpadu-Technické služby Český Brod
podlimitní Hodnocení 19.05.2021 07.06.2021 11:00
Rozšíření systému separace odpadů-obec Řícmanice (technologická část)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 28.05.2021 11:00
Snížení energetické náročnosti pořízením technologického vybavení-GYPSTREND s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 01.06.2021 11:00
Koupě 1 ks vozidla na svoz komunálního odpadu
podlimitní Zadáno 12.05.2021 28.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››