Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo na svoz odpadu
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 03.11.2021 13:00
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu - Technické služby města Nymburka
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2021 11.11.2021 13:00
Podvozek s lineární lisovací nástavbou včetně vyklápěče -Technické služby Benešov, s.r.o.
podlimitní Hodnocení 21.09.2021 11.10.2021 13:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 20.09.2021 20.09.2021 23:59
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 20.09.2021 20.09.2021 23:59
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022
nadlimitní Zadáno 20.09.2021 20.09.2021 23:59
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 20.09.2021 20.09.2021 23:59
Novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu - Obec Nyklovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 30.08.2021 13:00
Modernizace zařízení pro třídění a úpravu odpadů - IGRO s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2021 03.09.2021 13:00
Předávací stanice - dům č.p. 833
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 27.08.2021 09:00
Víceúčelové hřiště Svratouch, 330/6 k.ú. Svratouch
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 25.08.2021 13:00
Pořízení zametacího stroje - Technické služby Týnec s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 10.08.2021 26.08.2021 13:00
Pořízení komunálního vozidla - S M B, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 04.08.2021 23.08.2021 13:00
Podpora domácího kompostování - Sdružení obcí povodí Stonávky
podlimitní Zadáno 02.08.2021 18.08.2021 12:00
Pořízení technologie - Miroslav Vytásek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2021 05.08.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››