Veřejná zakázka: Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2023-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 635
Systémové číslo: P23V00000043
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-021776
Datum zahájení: 23.05.2023
Nabídku podat do: 26.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2023-2024
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je zabezpečení dodávky volně ložené prosáté posypové kamenné soli (chlorid sodný) o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl a podílu nerozpustných látek vhodné k posypu komunikací a k výrobě solanky, chemicky ošetřené proti spékavosti a s možností použití se zkrápěním i bez zkrápění při zimní údržbě pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s., a to včetně dopravy do míst plnění.

Kvalitativní požadavky na dodávanou posypovou kamennou sůl:
Váhová procenta jednotlivých frakcí:
- pod 0,16 mm max. 5 %
- od 0,16 mm do 0,80 mm max. 30 %
- od 0,80 mm do 3,15 mm min. 60 %
- od 3,15 mm do 5,00 mm max. 20 %
- nad 5,00 mm 0 %.
Posypová kamenná sůl musí dále splňovat podmínku hodnoty podílu obsahu NaCl v posypové soli v minimální hodnotě 98 % (při 0 % obsahu vody ve vzorku) a max. 0,6 % podíl nerozpustných látek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
 • IČO: 26402068
 • Poštovní adresa:
  Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky