Veřejná zakázka: TS města Nymburka – zajištění likvidace komunálního odpadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 568
Systémové číslo: P22V00000042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-034440
Datum zahájení: 25.08.2022
Nabídku podat do: 27.09.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: TS města Nymburka – zajištění likvidace komunálního odpadu
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele za účelem jeho likvidace. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, jejíž závazný návrh je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace (dále též jen „Smlouva“).

Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.

Předpokládaný roční objem odpadu je stanoven pouze pro účely zadávacího řízení a nezakládá povinnost zadavatele uvedené množství dodavateli v daném období skutečně předat.

Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu, zadavatel zajišťuje dopravu odpadu vlastními vozy. Seznam svozových vozů je uveden v příloze č. 6 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 53 905 421 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Technické služby města Nymburka
  • IČO: 00067041
  • Poštovní adresa:
    28802 Nymburk, V Zahrádkách 1536/8

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky