Veřejná zakázka: Zajištění převzetí odpadu - Technické služby města Nymburka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 550
Systémové číslo: P22V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.03.2022
Nabídku podat do: 06.04.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění převzetí odpadu - Technické služby města Nymburka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele za účelem jeho využití či likvidace. Původcem odpadu budou podnikatelské subjekty. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu 12 měsíců, jejíž závazný návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (dále též jen „Smlouva“).

Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 1660 t. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu, zadavatel zajišťuje dopravu odpadu vlastními vozy. Seznam svozových vozů je uveden v příloze č. 6 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 035 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Technické služby města Nymburka
 • IČO: 00067041
 • Poštovní adresa:
  28802 Nymburk, V Zahrádkách 1536/8

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy