Veřejná zakázka: Technologická inovace ve společnosti Lersen CZ, s.r.o. (laser)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 263
Systémové číslo: P19V00000046
Datum zahájení: 01.08.2019
Nabídku podat do: 03.09.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technologická inovace ve společnosti Lersen CZ, s.r.o. (laser)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka fiber laseru a driver boxu.
Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zakázka je zadávána dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost č. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 (dále jen „PpVD“).
Předmět plnění je součástí projektu s celkovou předpokládanou hodnotou vyšší, než je hodnota nadlimitní sektorové zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., z tohoto důvodu je i tato dílčí zakázka v souladu s bodem 5) PpVD vyhlášena jako zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je větší nebo rovna hodnotě nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 8 805 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lersen CZ s.r.o.
 • IČO: 25480596
 • Poštovní adresa:
  Oldřichovská 831
  463 34 Hrádek nad Nisou

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
BlueFort s.r.o.
Bubenská 421/3
17000 Praha 7

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky