Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Technologická inovace ve společnosti Lersen CZ, s.r.o. (laser)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka fiber laseru a driver boxu.
Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zakázka je zadávána dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost č. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 (dále jen „PpVD“).
Předmět plnění je součástí projektu s celkovou předpokládanou hodnotou vyšší, než je hodnota nadlimitní sektorové zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., z tohoto důvodu je i tato dílčí zakázka v souladu s bodem 5) PpVD vyhlášena jako zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je větší nebo rovna hodnotě nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: BlueFort s.r.o.
Bubenská 421/3
17000 Praha 7
Kontakt: Mgr. Lenka Vondráčková
+420 775704491
vondrackova@dlc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.09.2019 11:00
Datum zahájení: 01.08.2019 10:00