Profil zadavatele: Mikroregion Miroslavsko

  • Název: Mikroregion Miroslavsko
  • IČO: 71182039
  • Adresa:
    nám. Svobody 1/1,
    67172 Miroslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_95.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení