Profil zadavatele: Obec Křížkový Újezdec

  • Název: Obec Křížkový Újezdec
  • IČO: 00240397
  • Adresa:
    25168 Křížkový Újezdec 37
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_79.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Křížkový Újezdec a Čenětice – rozšíření vodovodu a kanalizace
podlimitní Hodnocení 16.03.2022 06.04.2022 08:00
Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru na dofinancování Stavby ČOV a kanalizačního řádu v obci Křížkový Újezdec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 28.03.2019 11:00
Křížkový Újezdec - kanalizace a ČOV: výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek (realizace vyhrazené změny závazku)
podlimitní Zadáno 07.02.2019 11.02.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016