Profil zadavatele: Král & Král s.r.o.

  • Název: Král & Král s.r.o.
  • IČO: 25072358
  • Adresa:
    Křížkový Újezdec - Čenětice 25, PSČ 25168
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_77.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svoz bioodpadu Král & Král s.r.o.
podlimitní Zadáno 03.09.2015 21.09.2015 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016