Profil zadavatele: KORA PS k.s.

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: KORA PS k.s.
  • IČO: 49194453
  • Adresa:
    Studená 32
    33141 Studená
  • Adresa profilu zadavatele: http://nenioficialniprofilzadavatele.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení