Profil zadavatele: HANES s.r.o.

  • Název: HANES s.r.o.
  • IČO: 26131919
  • Adresa:
    U Albrechtova vrchu 1157/7
    15500 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_66.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OCELOVÉ HALY A ZDĚNÉ BUDOVY NA POZEMCÍCH PARC.Č. 1706 A 1707, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VOTICE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 06.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016