Profil zadavatele: AXA truck a.s.

  • Název: AXA truck a.s.
  • IČO: 27780309
  • Adresa:
    Na Náhonu 1123/20, Přívoz, 702 00 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_50.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pravidelná údržba areálu společnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2014 30.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016