Profil zadavatele: BETON - Těšovice, spol. s r.o.

  • Název: BETON - Těšovice, spol. s r.o.
  • IČO: 41878451
  • Adresa:
    Těšovice - Běleč 59, PSČ 383 01
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_48.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení imisní zátěže v BETON-Těšovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2014 19.09.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016