Profil zadavatele: Obec Nyklovice

  • Název: Obec Nyklovice
  • IČO: 00599646
  • Adresa:
    čp. 42
    59265 Nyklovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_441.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu - Obec Nyklovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 30.08.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016