Profil zadavatele: ČEMAT, s.r.o.

  • Název: ČEMAT, s.r.o.
  • IČO: 60776480
  • Adresa:
    73551 Bohumín - Pudlov, Čs. armády 184
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_44.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pravidelná údržba areálových komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 22.09.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016