Profil zadavatele: Kompostárna Nasobůrky s.r.o.

  • Název: Kompostárna Nasobůrky s.r.o.
  • IČO: 02313308
  • Adresa:
    1. máje 792/2, 784 01 Litovel
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technologické dovybavení kompostárny - Kompostárna Nasobůrky s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2024 25.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016