Profil zadavatele: ALBUS CZ, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie-ALBUS CZ, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 22.04.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016