Profil zadavatele: Obec Valy

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Obec Valy
  • IČO: 00572781
  • Adresa:
    V Lukách 21
    35301 Valy
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilobecvalyuml
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 224285

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora domácího kompostování-obec Valy
podlimitní Zadáno 17.02.2021 09.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016