Profil zadavatele: Obec Trboušany


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2
podlimitní Zadáno 21.02.2022 10.03.2022 10:00
Trboušany - chodníky podél silnice III. tř. procházející obcí
podlimitní Zadáno 21.02.2022 10.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016