Profil zadavatele: BAUSET CZ, a.s.

  • Název: BAUSET CZ, a.s.
  • IČO: 63217139
  • Adresa:
    Nemošická 1495
    530 02 Pardubice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_314.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologií-BAUSET CZ, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2021 19.02.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016