Profil zadavatele: Obec Holedeč

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Obec Holedeč
  • IČO: 00556297
  • Adresa:
    Holedeč 30
    43801 Holedeč
  • Adresa profilu zadavatele: http://holedec.profilzadavatele.cz/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení