Profil zadavatele: Obec Řícmanice


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Řícmanice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2020 07.09.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016