Profil zadavatele: Obec Rostěnice - Zvonovice

  • Název: Obec Rostěnice - Zvonovice
  • IČO: 61729639
  • Adresa:
    Rostěnice 109
    68201 Rostěnice-Zvonovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_282.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezak.enviagentura.cz/profile_display_72.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rostěnice - Zatrubnění potoka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2022 17.03.2022 00:00
Víceúčelové hřiště s umělou trávou
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2022 28.02.2022 12:00
Koupě vodovodu
VZ malého rozsahu Objednáno 16.09.2020 16.09.2020 10:00
Pořízení kloubového nakladače
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 29.05.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016