Profil zadavatele: LB MINERALS, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení prašnosti v areálu společnosti – LB MINERALS, s.r.o. (provoz Skalná)
nadlimitní Zadáno 16.02.2023 21.03.2023 13:00
Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o.
podlimitní Zadáno 07.09.2020 24.09.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016