Profil zadavatele: ZKP Kladno, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti pořízením technologie-ZKP Kladno, s.r.o. (areál Mělník)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2020 25.06.2020 11:00
Snížení energetické náročnosti pořízením technologie-ZKP Kladno, s.r.o. (areál Tloskov)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 25.06.2020 11:00
Snížení energetické náročnosti pořízením technologie-ZKP Kladno, s.r.o. (areál Říčany)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 25.06.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016