Profil zadavatele: Kámen Hudčice, s.r.o.

  • Název: Kámen Hudčice, s.r.o.
  • IČO: 25075799
  • Adresa:
    Hudčice 74
    26272 Hudčice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_221.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Kámen Hudčice, s.r.o. (technologické vozidlo)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2022 29.07.2022 13:00
Výměna strojního vybavení společnosti Kámen Hudčice, s.r.o. (kotoučová pila)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 07.04.2021 11:00
Výměna strojního vybavení společnosti Kámen Hudčice, s.r.o. (kolové nakladače, vysokozdvižný vozík)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 26.02.2021 11:00
INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU, HUDČICE 74, 262 72 HUDČICE
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2020 17.03.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016