Profil zadavatele: Agrolesy Chříč, s.r.o.

  • Název: Agrolesy Chříč, s.r.o.
  • IČO: 27934829
  • Adresa:
    Václavské náměstí 834/17
    11000 Praha - Nové Město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_209.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení lesní techniky-Agrolesy Chříč, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 12.02.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016