Profil zadavatele: Obec Otradov

  • Název: Obec Otradov
  • IČO: 64782701
  • Adresa:
    112
    53943 Otradov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_185.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Otradov - komunikace a inženýrské sítě, včetně přípojek
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2023 22.12.2023 10:00
Rozšíření systému separace odpadů- obec Otradov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 10.02.2021 09:00
Otradov – Dopravní automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 31.01.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016