Profil zadavatele: GYPSTREND s.r.o.

  • Název: GYPSTREND s.r.o.
  • IČO: 60322616
  • Adresa:
    Kobeřice, Stiborská 790, PSČ 747 27
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_17.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti pořízením technologického vybavení-GYPSTREND s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 01.06.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016