Profil zadavatele: AUTO HELUS s.r.o.

  • Název: AUTO HELUS s.r.o.
  • IČO: 48361437
  • Adresa:
    Luční 168/32
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_16.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení