Profil zadavatele: Ing. Lenka Lišková

  • Název: Ing. Lenka Lišková
  • IČO: 60391871
  • Adresa:
    Tyršovo návrší 119,
    66401 Řícmanice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_150.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sociální podnik - hiporehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (pořízení dodávky)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 22.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016