Profil zadavatele: Roman Štumr

  • Název: Roman Štumr
  • IČO: 47244691
  • Adresa:
    Střelské Hoštice 7
    387 15 Střelské Hoštice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_140.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení