Veřejná zakázka: Dodávka asfaltové emulze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 80
Systémové číslo: P15V00000015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 509401
Na základě předběžného oznámení:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Počátek běhu lhůt: 22.04.2015
Nabídku podat do: 09.06.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka asfaltové emulze
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodání asfaltových emulzí (Emulze C65 B3, Emulze C40 BF 5) v celkovém objemu 600 tun včetně dopravy na místo plnění. Realizací dodávky bude zadavateli umožněno realizovat jednu z hlavních náplní své činnosti, což je údržba a opravy veřejných komunikací. Parametry řešení jsou zvoleny s cílem dosažení maximální úspory při dosažení požadované dodávky s ohledem na zachování potřebné kvality dodávky. Jedná se o dodávku, která je nezbytná pro výkon jedné z hlavních činností zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
  • IČO: 26402068
  • Poštovní adresa:
    Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky