Veřejná zakázka: Likvidace odpadů ve městě Aš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 64
Systémové číslo: P14V00000064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 498634
Na základě předběžného oznámení:
Likvidace odpadů ve městě Aš
Počátek běhu lhůt: 11.11.2014
Nabídku podat do: 06.01.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Likvidace odpadů ve městě Aš
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění převzetí a odvoz komunálních odpadů, kde původcem je město Aš
a Ašské služby s.r.o., kat. „O", kód odpadu 200301, podle § 5 odst. 3 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb. a dle přílohy č.1
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. v souladu s §12 odst. 3 zákona 185/2001 Sb. ve
znění pozdějších změn. Převzetí a odvoz směsného komunálního odpadu shromažďovaného společností Ašské
služby, s.r.o. bude probíhat na manipulační ploše v areálu překladiště, kde je odpad shromážděn, a pomocí
nakladače zadavatele bude odpad nakládán do kontejnerů uchazeče o objemu 30-40 m3 (dle transportních možností
uchazeče). Kontejnery si zajistí uchazeč na své náklady.
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona. Vymezení předmětu zakázky je
uvedeno níže v části „PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY“ Zadávací dokumentace, kde jsou
uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 14 355 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Ašské služby, s.r.o.
  • IČO: 25222571
  • Poštovní adresa:
    Aš, Krajkářská 11/1275, PSČ 352 01

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků