Veřejná zakázka: Zateplení bytového domu čp. 619

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 578
Systémové číslo: P22V00000052
Datum zahájení: 03.10.2022
Nabídku podat do: 05.12.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zateplení bytového domu čp. 619
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení stavby „Zateplení bytového domu čp. 619“ v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr z listopadu 2021, zpracované autorizovaným projektantem ing. Pavlem Primasem.

Předmětem stavby je:
• Demontáž okapového chodníku, hromosvodů, parapetů, dalších klempířských prvků, vybourání šikmého sjezdu k bočnímu vchodu, plochy před ním a odvodnění.
• Dodávka veškerého materiálu potřebného k provedení díla.
• Zateplení obvodového pláště včetně soklu, povrchové úpravy barevné fasády (ve skladbě dle PD), zateplení střechy včetně laťování (ve skladbě dle PD), výměna střešních oken a sklepních okének.
• Montáž hromosvodů, parapetů, zhotovení okapového chodníku, ploch a odvodnění před bočním vchodem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 5 999 999 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Správa města Sezimovo Ústí
  • IČO: 71238522
  • Poštovní adresa:
    Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správy města Sezimovo Ústí
Průmyslová 1095
391 02 Sezimovo Ústí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy