Veřejná zakázka: Novostavba objektu pro administrativní budovu a šatny ÚSKK, a.s., Horní Slavkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 190
Systémové číslo: P18V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.02.2018
Nabídku podat do: 12.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Novostavba objektu pro administrativní budovu a šatny ÚSKK, a.s., Horní Slavkov
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového dvoupodlažního nepodsklepeného objektu v areálu Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 11,9 x 12,35m, se sedlovou střechou o skonu 17° s výškou hřebene 8,157 m od úrovně podlahy 1.NP, střešní krytiny bude z asfaltového modifikovaného pásu, nosné zdivo bude z tvárnic YTONG, základová deska bude zajištěna proti unikání radonu. Stavba bude jednou obvodovou stěnou přiléhat na štítovou stěnu stávajícího objektu garáží na st. parc. č. 929/2 v k.ú. Horní Slavkov.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
  • IČO: 26402068
  • Poštovní adresa:
    Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy