Veřejná zakázka: Nákup silniční frézy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 158
Systémové číslo VZ: P17V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.02.2017
Nabídku podat do: 03.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Nákup silniční frézy
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks silniční frézy s nakládacím pasem na odstraňování povrchu vozovek za studena pro plnění úkolů Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.. Zadavatel požaduje dodání silniční frézy, jejíž parametry a výbava, se plně shodují s parametry a výbavou specifikovanými v oddílu 3. této Zadávací dokumentace. Požadovaná fréza musí být dodána nová nepoužitá, v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů včetně jejich schválení pro provoz v ČR.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
  • IČO: 26402068
  • Poštovní adresa:
    Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy