Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 2. část - Dodávka asfaltové emulze pro oblast Sokolov
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této části je dodání asfaltové emulze v celkovém předpokládaném objemu 160 tun v okrese Sokolov, přičemž jednotlivé druhy emulzí a jejich předpokládané odebrané množství je uvedeno v Příloze č. 2 ZD - Krycí list, nabídková cena.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)
Kontakt: Mgr. Jana Paříková
e-mail: parikova.jana@uskk.cz
tel: +420 353 504 231
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.03.2023 10:00
Datum zahájení: 13.02.2023 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: