Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zařízení pro čištění vody pro zpracování skla
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je dodávka zařízení pro čištění vody pro zpracování skla včetně příslušenství podle technické specifikace dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace a za podmínek daných Kupní smlouvou, jejíž návrh je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Jedná se o technologii, která zajistí centralizaci čištění vod z obrusu tak, aby byly všechny odpadní vody z broušení svedeny do jednoho místa, kde budou vyčištěny a následně vráceny zpátky do oběhu k příslušným bruskám.
Technická specifikace v příloze č. 5 také obsahuje vodní audit zpracovaný společností Veolia Česká Republika a.s., kde je nejen popsán stávající stav, ale také jsou uvedena navržená opatření. Tato navržená opatření nejsou závazná a pouze popisují jedno z možných řešení.
Místo plnění: Praha-východ
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)
Kontakt: Ing. Jiří Hlaváč
Tel.: +420 739 575 547
E-mail: jiri.hlavac@enovation.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.01.2023 14:00
Datum zahájení: 23.11.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: