Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka teplé obalované směsi 2020
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodání teplé obalované směsi (dále též "TOS") v celkovém objemu 32 400 tun, přičemž jednotlivé druhy TOS a předpokládané množství je uvedené v příloze č. 3 této ZD.
Zakázka je rozdělena na 3 části podle místa plnění a to na okresy Karlovy Vary (14 500 tun), Sokolov (13 400 tun) a Cheb (4 500 tun).
Součástí dodávky je rovněž dodací list a vážní lístek a vážní lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a prohlášení o vlastnostech dle Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) č. 305/2011.
Zadávací dokumentace a přílohy jsou uloženy u jednotlivých částí veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.dlc.cz/profile display 19.html
Kontakt: Mgr. Jana Paříková, obchodní referent
e-mail: parikova.jana@uskk.cz
tel.: +420 353 504 231
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: VZ na části coby samostatná zadávací řízení
Datum zahájení: 31.01.2020 09:00