Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2019/2020
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky je zabezpečení dodávky volně ložené prosáté posypové kamenné soli (chlorid sodný) o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl, odpovídající Grade F (fine salt) ve smyslu 4.3 ČSN EN 16811-1, vhodné k posypu komunikací, chemicky ošetřené proti spékavosti a možnost použití se zkrápěním i bez zkrápění při zimní údržbě pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s. a to včetně dopravy do míst plnění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.dlc.cz/profile_display_19.html
Kontakt: Mgr. Jana Paříková
Tel.: +420 353 504 231
E-mail: parikova.jana@uskk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.07.2019 10:00
Datum zahájení: 23.05.2019 14:00