Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace plochy pro vlastní podnikání-Jiří Vincenci
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zakázka probíhá dle Pravidel pro výběr dodavatele OPPIK. Zadavatel není dotovaným zadavatelem. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“). Na tuto zakázku se níže uvedená ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění užívají pouze přiměřeně.

Fyzická osoba podnikající Jiří Vincenci vyhlašuje zakázku malého rozsahu na stavební práce - Revitalizace plochy. Zakázka je realizována v rámci projektu „Revitalizace plochy pro vlastní podnikání-Jiří Vincenci“, na který zadavatel podal žádost o dotaci z programu NEMOVITOSTI Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: BlueFort, s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 170 00
Kontakt: Mgr. Alena Dušková
+420 774 075 452
duskova@dlc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.05.2017 10:00
Datum zahájení: 13.04.2017 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: