Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2019/2020
Odesílatel Petra Nigrinová
Organizace odesílatele Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. [IČO: 26402068]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2019 13:01:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů následující vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2.pdf (1.78 MB)