Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2019/2020
Odesílatel Petra Nigrinová
Organizace odesílatele Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. [IČO: 26402068]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2019 16:40:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů následující vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (377.22 KB)