Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka 4 ks nákladních automobilů N3 včetně sypacích nástaveb
Odesílatel Petra Nigrinová
Organizace odesílatele Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. [IČO: 26402068]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2019 15:08:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mění zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny ZD, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 6.5.2019 do 10:00 hodin.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace ze dne 8. 3. 2019.pdf (374.45 KB)