Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 2. část - Dodávka asfaltové emulze pro oblast Sokolov
Odesílatel Petra Nigrinová
Organizace odesílatele Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. [IČO: 26402068]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2023 15:38:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze uvádíme Vysvětlení ZD


Přílohy
- Vysvětlení ZD - 2. část, oblast Sokolov.pdf (354.28 KB)