Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zařízení pro čištění vody pro zpracování skla
Odesílatel Lenka Vondráčková
Organizace odesílatele ISOTHERM s.r.o. [IČO: 60647612]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2022 17:32:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (140.73 KB)