Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace plochy pro vlastní podnikání-Jiří Vincenci
Odesílatel Alena Dušková
Organizace odesílatele Jiří Vincenci [IČO: 11029803]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2017 09:17:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel rozhodl o změně projektové dokumentace SO 07 Zpevněné plochy tak, aby byla zcela v souladu s platným výkazem výměr. Na profilu zadavatele je tak zveřejněna nová příloha č. 5 zadávací dokumentace, nazvaná NOVÁ PŘÍLOHA 5 Projektová dokumentace.

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatele OPPIK může tato skutečnost rozšířit okruh možných účastníků řízení, prodlužuje proto lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku. Nabídky lze tedy podat do 19. 5. 2017 do 10:00.


Přílohy
- VZB002317_DI3.pdf (138.58 KB)